Tiếng Việt English
 • Bia Hà Nội
 • Ông Trần Bình Minh
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
  Hoàng Gia là đối tác đầu tiên mà chúng tôi thực hiện chủ trương xã hội hóa. Tôi đánh giá rất là tốt những chương trình của Hoàng Gia bởi khả năng tổ chức cũng như là khả năng xây dựng những chương trình. Hoàng Gia rõ ràng khi làm việc với Đài truyền hình Việt Nam, với VTV1 có một sự cam kết, và chúng tôi cũng có sự cam kết ngược lại và chúng ta sẽ hợp tác đi trên một con đường một cách chuyên nghiệp 
 • Ông Nguyễn Văn Việt
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
  Công ty Hoàng Gia là một công ty uy tín trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, giải pháp thị trường hợp tác rất tích cực và phát triển cho Habeco
 • Ông Phan Hải
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
   HoanggiaMedia Group là tổ chức có uy tín kết nối tốt các nguồn lực từ các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước, năng lực tổ chức chuyên nghiệp.  
 • Bà Đinh Thị Quỳnh Vân
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
  Hoanggia có một ekip rất năng động và luôn học hỏi. Khi chúng tôi có những trao đổi thẳng thắn các bạn rất tích cực chú ý lắng nghe và nhiệt tình. Đó là những thứ rất quan trọng của một công ty truyền thông, lắng nghe, thấu hiểu và năng động.
Xem thêm