Tiếng Việt English
 • Ông Trần Bình Minh
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
  Hoàng Gia là đối tác đầu tiên mà chúng tôi thực hiện chủ trương xã hội hóa. Tôi đánh giá rất là tốt những chương trình của Hoàng Gia bởi khả năng tổ chức cũng như là khả năng xây dựng những chương trình. Hoàng Gia rõ ràng khi làm việc với Đài truyền hình Việt Nam, với VTV1 có một sự cam kết, và chúng tôi cũng có sự cam kết ngược lại và chúng ta sẽ hợp tác đi trên một con đường một cách chuyên nghiệp 
 • Ông Nguyễn Văn Việt
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
  Công ty Hoàng Gia là một công ty uy tín trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, giải pháp thị trường hợp tác rất tích cực và phát triển cho Habeco
 • Ông Phan Hải
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
   HoanggiaMedia Group là tổ chức có uy tín kết nối tốt các nguồn lực từ các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước, năng lực tổ chức chuyên nghiệp.  
 • Ông Võ Tấn Long
  Cảm nhận về Hoanggia Media Group
  Hoanggia là một doanh nghiệp mang những tầm nhìn mới trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời có một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp.
Xem thêm