Tiếng Việt English

Ba cách sử dụng phản hồi điều tra để tối đa hóa hiệu quả kinh doanh

Nhân viên công ty, khách hàng và sự kiện là một nguồn cung cấp những thông tin phản hồi có giá trị cho bạn, cách tốt nhất là thông qua quan sát.

Một cuộc khảo sát thông tin phản hồi cung cấp chính xác những gì được nói như thông tin phản hồi quan trọng có thể đặt nền móng cho các quy định và những thay đổi liên quan đến doanh nghiệp. Nó như một công cụ mà bạn sử dụng để quy định sắp xếp công việc, cải thiện quy trình quản lý, thay đổi kinh doanh dựa trên thực tế.
Phản hồi từ các cuộc điều tra có thể được sử dụng cho việc quản lý nội bộ, tương tác bên ngoài và quản lý sự kiện.

1.Sử dụng nội bộ
Trong một doanh nghiệp, quy trình nội bộ cần được tổ chức tốt hơn và sắp xếp hợp lý để hoạt động được hiệu quả hơn. Quản lý nội bộ của một công ty thường bao gồm: việc tuyển dụng nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chính sách, đào tạo… và vô số những vấn đề khác.
Một cuộc khảo sát có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu, nó có thể giúp bạn:
-  Tuyển dụng nhân viên mới
-  Tổ chức đào tạo cho nhân viên của bạn
-  Giải quyết các vấn đề kinh doanh nhằm ngăn chặn những vấn đề tiêu cực phát triển lớn hơn.
-  Đưa ra quy trình dựa trên những dữ liệu trọng tâm
-  Thu thập thông tin phản hồi từ nhân viên của bạn 
Sử dụng các cuộc điều tra thông tin phản hồi 3600 giúp bạn xem làm thế nào để nhân viên cảm thấy liên quan đến chính sách quản lý, quyền lợi, quy trình làm việc của nhân viên, môi trường làm việc chung và nhiều vấn đề cụ thể cho doanh nghiệp của bạn.

2. Tương tác bên ngoài
Khảo sát cũng rất hữu ích trong việc phân tích môi trường bên ngoài công ty.
Nghiên cứu thị trường: Giúp bạn có thể phản ứng hoặc có kế hoạch phù hợp, có được cái nhìn tổng thể về đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm, dịch vụ của họ, khách hàng tiềm năng, hành vi mua hàng, các cơ hội thị trường chung, xu hướng kinh doanh…
Xây dựng thương hiệu: Cách xây dựng thương hiệu của bạn giúp khách hàng cảm nhận về thương hiệu của bạn và đồng thời giúp bạn thực hiện những điều chỉnh cần thiết nếu hình ảnh nhận thức khác với dự án của bạn đang triển khai.
Khách hàng: Sự hài lòng của khách hàng ( hoặc sự phản hồi) dựa trên khảo sát cho phép bạn tìm hiểu những gì khách hàng của bạn muốn từ sản phẩm, dịch vụ…và những gì họ muốn cải thiện, những gì bạn có thể làm để tăng sự hài lòng của khách hàng. Hơn nữa, thông tin phản hồi của khách hàng có thể tạo ra những ý tưởng mới, những lời đề nghị.
Bán hàng: Khảo sát luôn luôn là một nguồn tốt của danh số bán hàng bởi dựa trên thông tin được cung cấp bạn có thể theo dõi nội dung có liên quan và cung cấp những gì phù hợp nhất với xu hướng.

 3. Quản lý sự kiện
Trước một sự kiện bạn có thể tiến hành “ chạy”  các cuộc điều tra khi đăng ký, có thể nâng cao thành sự kiện đặc biệt và tùy chỉnh những nhu cầu cụ thể của bạn.
Các cuộc điều tra thông tin phản hồi sau sự kiện rất quan trọng cho tổ chức của bạn, bạn có thể nhìn thấy cái tốt, cái xấu từ sự kiện này và cải thiện cho các sự kiện tiếp theo. Bạn có thể tìm hiểu những gì người tham gia có thể nói về tổng thể sự kiện của bạn như công tác hậu cần, bài thuyết trình, điểm mạnh, điểm yếu của sự kiện và những gì họ mong muốn ở sự kiện tiếp theo của bạn.

(Sưu tầm từ  lược dịch từ Marketingprofs)
  • Bia Hà Nội